privacy policy van Loufforte HR adviseurs

Loufforte heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven de privacy van de bezoekers van onze site zeer serieus nemen. Loufforte werkt bij de aangeboden diensten met werknemers en werkgevers. Daardoor beschikt Loufforte over informatie van zowel werknemers als werkgevers. Loufforte garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Loufforte betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Loufforte zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden.

Loufforte is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Loufforte is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Loufforte trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Loufforte zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.
inspiratiebronnen van Loufforte Wat leiders drijft
Wat leiders drijft Ook in dit boek is Manfred Kets de Vries een directe inspirator. Gedegen en onderbouwd. Het draait in dit boek om het veranderen van talenten en organisaties. De schrijver geeft inzicht in het verschil wat zichtbaar is tussen dat wat leiders zeggen en datgene wat zij doen. Die discrepantie heeft alles te maken met het gebrek aan kennis van eigen drijfveren en stemmingen bij leiders. Herkenbaar geschreven, praktisch geïllustreerd. Een helder en inspirerend betoog om organisaties effectiever en menselijker te maken.

´Wat leiders drijft´, Manfred Kets de Vries
Copyright 2007 Loufforte HR Adviseurs   copyright 2007 Loufforte hr adviseurs          privacy statement         disclaimer
PXL communicatie   design: pxl communicatie