disclaimer Loufforte HR adviseurs

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Loufforte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Loufforte behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden verleend. Het is bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Loufforte dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Bepaalde links op deze site leiden naar bronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie loufforte en haar adviseurs geen controle kan uitoefenen. Loufforte en haar adviseurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze bronnen.
inspiratiebronnen van Loufforte Tom Peters
Tom Peters Op z’n Tom’s, punt uit! Een zeer toegankelijke site met veel van zijn werk hierop te vinden. Bij ’free stuff’ staan een aantal kortere, maar zeker niet minder sterke stukken. Scherp, vindingrijk en provocerend. In de van hem bekende stijl. Inspiratie all the way. No bull! Altijd een aanzet tot doordenken en tot actie!

Tom Peters
Copyright 2007 Loufforte HR Adviseurs   copyright 2007 Loufforte hr adviseurs          privacy statement         disclaimer
PXL communicatie   design: pxl communicatie