Energy Drives

Samenwerken, communiceren, besluitvorming, leidinggeven en kwaliteit. Onderwerpen waar we binnen ondernemingen dagelijks mee te maken hebben. Als medewerker of manager ervaren we ook de spanningsvelden daarbij. Dat kan zich uiten door teruglopende motivatie, problemen binnen een team of aansturingproblemen. Vaak is dat een remmende factor voor groei, ontwikkeling en resultaat.

Loufforte is licentiepartner van Energy Drives. Energy Drives is een instrument wat helpt bij het inzichtelijk maken van de hiervoor genoemde oorzaken en biedt concrete handvatten voor ondermeer een effectievere samenwerking, communicatie, stijl van leidinggeven en conflicthantering. Hierdoor is Energy Drives een effectief instrument binnen team optimalisatie, matching, zelfmanagement, loopbaanbegeleiding, cultuur en verandermanagement, coaching, mediation en training. Kortom: effectief bij het ontwikkelen van talent en organisatie!

Tom Peters
Tom Peters Op z’n Tom’s, punt uit! Een zeer toegankelijke site met veel van zijn werk hierop te vinden. Bij ’free stuff’ staan een aantal kortere, maar zeker niet minder sterke stukken. Scherp, vindingrijk en provocerend. In de van hem bekende stijl. Inspiratie all the way. No bull! Altijd een aanzet tot doordenken en tot actie!

Tom Peters
Copyright 2007 Loufforte HR Adviseurs   copyright 2007 Loufforte hr adviseurs          privacy statement         disclaimer
PXL communicatie   design: pxl communicatie